Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng :

+) A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.

+) 1 gam khí A chiếm thề tích là 0,35 lít ở đktc.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook