Hãy xác định kết luận nào sau đây là sai?

Môi trường truyền được âm thanh

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook