Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây khi cho vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa và khí bay lên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook