Hãy chọn câu đúng. Cạnh của một hình lập phương bằng $5\,cm$ khi đó thể tích của nó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook