Hãy chọn câu đúng. Cho hình bình hành $ABCD$ có các điều kiện như hình vẽ, trong hình có:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook