Hãy chọn câu đúng?

Cho tam giác \(ABC\) có chu vi là \(32\) cm. Gọi \(E,F,P\) là trung điểm của các cạnh \(AB,BC,CA\). Chu vi của tam giác \(EFP\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook