Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình bình hành \(ABCD\) là hình chữ nhật khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook