Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.

Hãy chọn câu sai

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook