Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi các chất hữu cơ phức tạp trong thức ăn thành chất hữu cơ đơn giản ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook