Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook