Hệ tuần hoàn kín có ở những động vật nào

(1) Tôm (2) Mực ống (3) ốc sên

(4) ếch (5) trai (6) bạch tuộc

(7) giun đốt

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook