HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook