Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook