Hiện tượng hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm thành ống phấn là hiện tượng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook