Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook