Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook