" /> " />

Hình ảnh của Bác được miêu tả như thế nào trong truyện ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook