Hình ảnh “đường chỉ tay” trong bài thơ là hình ảnh:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook