Hình chóp đều có chiều cao \(h\) , diện tích đáy \(S\) . Khi đó, thể tích \(V\) của hình chóp đều bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook