Hình chữ nhật có chiều dài giảm đi $5$ lần và chiều rộng tăng lên \(5\) lần, khi đó diện tích của hình chữ nhật

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook