Hình chữ nhật có chiều dài tăng $4$ lần, chiều rộng giảm $2$ lần, khi đó diện tích hình chữ nhật

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook