Hình chữ nhật có đường chéo bằng \(10cm\). Chiều rộng kém chiều dài \(2cm\). Diện tích hình chữ nhật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook