Hình nào dưới đây chỉ đúng hướng của lực Lo-ren-xơ f tác dụng lên hạt mang điện tích dương chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{v}$ trong từ trường đều $\overrightarrow{B}$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook