Hình sau cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động trên đường thẳng. Vận tốc của xe là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook