Hình sau cho biết đồ thị tọa độ của một xe chuyển động thẳng. Vận tốc của nó là 5 m/s. x0 = ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook