Hình sau minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook