Hình thức sống chung của Tảo và Nấm trong địa y được gọi là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook