Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của li độ theo thời gian của một dao động điều hòa. Vận tốc của dao động tại thời điểm t=0 là

 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook