Hình vẽ bên mô tả hiện tượng của thí nghiệm thử tính tan của khí A trong nước. Khí A có thể là khí nào trong các khí sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook