Họ các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {\cos ^2}x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook