Hô hấp sáng ở thực vật có đặc điểm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook