Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2\sin x.\cos 2x\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook