Hòa tan 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong dung dịch H2SO4 đặc dư thu được V lít SO2 (ở 0oC, 1 atm, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook