Hòa tan 25 gam muối CuSO4.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch. Cho dần mạt sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng tăng hau giảm bao nhiêu gam ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook