Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch X và 6,72 lít hỗn hợp khí Y gồm NO và một khí Z, với tỉ lệ thể tích là 1:1. Khí Z là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook