Hòa tan hoàn toàn 21,1 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaF (có tỷ lệ mol 1:2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook