Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15 mol Fe(OH)3 và 0,25 mol Mg(OH)2 vào 580 gam dung dịch H2SO4 a% vừa đủ. Giá trị của a là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook