Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị m đã dùng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook