Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook