Hơi thủy ngân rất độc, do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook