Hỗn hợp FeO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch X thu được dung chỉ chứa một muối. Công thức hóa học của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook