Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và đều chứa vòng benzen trongphân tử, tỉ khối hơi của X đối với metan ...

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và đều chứa vòng benzen trong phân tử, tỉ khối hơi của X đối với metan luôn bằng 8,5 với mọi tỉ lệ số mol giữa hai este. Cho 3,4 gam X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch KOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook