Hỗn số \( - 4\dfrac{1}{3}\) được viết dưới dạng phân số là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook