Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook