Hợp chất X có công thức cấu tạo. CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook