Ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. X là nguyên tố nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook