Kể tên các góc có trên hình vẽ.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook