Kể tên các tam giác có chung cạnh \(AE\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook