Kể tên tất cả các góc có một cạnh là \(AB\) có trên hình vẽ sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook