Kết quả của phép chia \(15{x^3}{y^4}:5{x^2}{y^2}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook